redeemThông tin chứng từ

Redeem Voucher của bạn
ĐỔI QUÀ VOUCHER

SUBMIT VOUCHER
một Voucher là gì?
Một chứng từ là một khóa học về an toàn thực phẩm do chủ nhân mua trước, và đưa cho nhân viên. Mỗi phiếu thưởng có giá trị cho một khóa học cụ thể.
Làm thế nào tôi có thể mua lại một Voucher?
Nếu bạn có số chứng từ, hãy nhập hoặc dán nó vào hộp "Redeem Voucher" và sau đó nhấn nút "Gửi". Khóa học sẽ tự động được thêm vào giỏ hàng của bạn. Sau đó, chỉ cần tạo một tài khoản và hoàn thành việc đào tạo.
Bạn có nhiều nhân viên cần đào tạo không?
Quá trình mua nhóm đơn giản và thuận tiện cho cả nhà điều hành và sinh viên. Mỗi học viên sẽ cần tài khoản riêng để lấy bài thi và in chứng chỉ của mình. Để bắt đầu quá trình mua nhóm, bấm vào đây.