redeemThông tin chứng từ

Đổi quà tặng của bạn
REDEEM VOUCHER

SUBMIT VOUCHER
Voucher là gì?
Một chứng từ là một khóa học về an toàn thực phẩm do chủ nhân mua trước, và cho một nhân viên. Mỗi phiếu thưởng có giá trị cho một khóa học cụ thể.
Làm cách nào để tôi có thể mua lại phiếu mua hàng?
Nếu bạn có số chứng từ, hãy nhập hoặc dán nó vào hộp "Redeem Voucher" và sau đó nhấn nút "Gửi". Khóa học sẽ tự động được thêm vào giỏ hàng của bạn. Sau đó, chỉ cần tạo một tài khoản và hoàn thành việc đào tạo.
Bạn có nhiều nhân viên cần đào tạo không?
Quá trình mua nhóm đơn giản và thuận tiện cho cả nhà điều hành và sinh viên. Mỗi sinh viên sẽ cần tài khoản riêng để làm bài kiểm tra và in chứng chỉ của mình. Để bắt đầu quá trình mua nhóm, bấm vào đây.