Online Certificate Verification
Xác minh chứng chỉ trực tuyến

Để xác minh chứng chỉ được cấp thông qua StateFoodSafety.com , nhập số xác minh và tên cuối cùng như xuất hiện trên chứng chỉ.

Nếu giấy chứng nhận hợp lệ, bản gốc PDF sẽ mở ra trong một cửa sổ trình duyệt mới. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về tính hợp lệ của chứng chỉ được cung cấp bởi StateFoodSafety.com , hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi theo số 801.494.1416 hoặc support@statefoodsafety.com .

Xác minh máy quét mã vạch

Nếu bạn đang sử dụng máy quét mã vạch để xác minh chứng chỉ, vui lòng quét mã vạch trên chứng chỉ để truy cập thông tin người dùng.