Trung tâm hỗ trợ

E-mail - Điện thoại - Số fax - Thư

Hỗ trợ khách hàng

(Hỗ trợ Tiếng Anh / Tây Ban Nha)
  • Hỗ trợ trực tuyến
  • Hỗ trợ trang web
  • Xử lý sự cố
  • Đăng nhập Các vấn đề
  • Mọi câu hỏi bổ sung liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của StateFoodSafety
  • Cũng thử trang Câu hỏi thường gặp của chúng tôi để được hỗ trợ ngoài giờ làm việc bình thường
THỨ HAI THỨ SÁU
7 giờ sáng - 7 giờ tối (MST)
(801) 494-1416
support@statefoodsafety.com

Thanh toán

  • Mua khó khăn
  • Biên lai bổ sung
  • Mối quan tâm liên quan đến thanh toán của bạn
  • Nếu cần thiết, bạn sẽ được chuyển sang một thành viên của phòng kế toán hoặc bộ phận dịch vụ khách hàng của chúng tôi.
THỨ HAI THỨ SÁU
7 giờ sáng - 7 giờ tối (MST)
(801) 494-1416
Fax: (801) 226-4315
support@statefoodsafety.com

Bán hàng

Nếu bạn ở với một sở y tế hoặc cơ quan quản lý địa phương, hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu cách đào tạo trực tuyến với StateFoodSafety có thể mang lại lợi ích cho các phòng ban của bạn và tăng cường tuân thủ đào tạo và duy trì lợi nhuận của bạn! Chúng tôi mong chờ tin từ bạn.

THỨ HAI THỨ SÁU
7 giờ sáng - 5 giờ chiều (MST)
(801) 494-1416
Fax: (801) 226-4315
support@statefoodsafety.com