Nguồn tài nguyên StateFoodSafety

Thông tin cập nhật về An toàn Thực phẩm
Tìm kiếm Đào tạo Trực tuyến?
Đào tạo Handler Thực phẩm
Đào tạo máy chủ rượu
Đào tạo quản lý thực phẩm
An toàn thực phẩm Talkabout-Episode 04 Halloween

20151031_HalloweenTalkabout StateFoodSafety.com đã xuống đường một lần nữa để phỏng vấn công chúng về các nguyên tắc về an toàn thực phẩm. Lần này chúng tôi đã tạo ra một tập đặc biệt tập trung vào an toàn thực phẩm Halloween. Bạn nên ném kẹo ra? Trẻ em nên được cho ăn bao nhiêu đường trong ngày Halloween?

Video này nói về những mối quan tâm thực sự về an toàn thực phẩm của Halloween và gỡ bỏ một số huyền thoại về an toàn thực phẩm của Halloween. Thưởng thức!

<< Lớn hơn
Sự lắc lắc tay khô
Mới hơn >>
Một túi kinh ngạc