Online Certificate Verification
Online na Pagpapatunay ng Sertipiko

Upang ma-verify ang isang sertipiko na inisyu sa pamamagitan ng StateFoodSafety.com , ipasok ang numero ng pagpapatunay at ang huling pangalan na lumilitaw sa sertipiko.

Kung wasto ang sertipiko, magbubukas ang orihinal na PDF sa isang bagong window ng browser. Kung mayroon kang anumang mga katanungan o alalahanin tungkol sa bisa ng isang sertipiko na ibinigay ng StateFoodSafety.com , makipag-ugnay sa aming koponan ng suporta sa 801.494.1416 o support@statefoodsafety.com .

Bar Code Scanner Verification

Kung gumagamit ka ng isang barcode scanner para sa pagpapatunay ng certificate, mangyaring i-scan ang bar code sa sertipiko upang ma-access ang impormasyon ng user.