Patakaran sa Pagkapribado

Protektadong Impormasyon
Patakaran sa Pagkapribado
Ang StateFoodSafety ay hindi umarkila, nagbebenta o nagbabahagi ng personal na impormasyon (pangalan, tirahan, email o anumang iba pang impormasyon) tungkol sa iyo sa ibang mga tao o mga di-nonaffiliated na kumpanya maliban na magbigay ng hiniling na mga produkto o serbisyo.
Anumang impormasyon na natipon sa online o sa telepono ay gagamitin lamang upang makipag-ugnay sa iyo tungkol sa mga kaugnay na produkto at serbisyo ng AboveTraining Inc.
Ang EstadoFoodSafety ay naglilimita sa pag-access sa personal na impormasyon tungkol sa iyo sa mga empleyado na makatwirang kailangang makipag-ugnayan sa impormasyong iyon upang magbigay ng mga produkto o serbisyo sa iyo o upang magawa ang kanilang mga trabaho.
StateFoodSafety ay may pisikal, elektronikong at pananggalang na pananggalang upang protektahan ang personal na impormasyon tungkol sa iyo.
Kung mayroon kang anumang karagdagang mga katanungan tungkol sa aming patakaran sa privacy o mga kasanayan makipag-ugnay sa amingdepartamento ng serbisyo sa customer.